Vật tư ngành lạnh

 • Bộ Chia Ga Ống Đồng MIDEA

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:

   BỘ CHIA GAS ỐNG ĐỒNG MIDEA

   Midea SWD-MDY-BY51, SWD-MDY-BY101, SWD-MDY-BY102, SWD-MDY-BY103
     SWD-MDY-BY104, SWD-MDY=BY105
   Midea 410A SWD-FQZHN-01, SWD-FQZHN-02, SWD-FQZHN-03, SWD-FQZHN-04, SWD-FQZHN-05, SWD-FQZHN-06 
   Midea 410 A (cho kích thước ngoài)  
     SWD-FQZHW-01N1, SWD-FQZHW-02N1, SWD-FQZHW-03N1, SWD-FQZHW-04N1, SWD-FQZHW-01C1, SWD-FQZHW-02C1, SWD-FQZHW-03C1, SWD-FQZHW-04C1

      

 • Bộ Chia Ga Ống Đồng HITACHI

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:

   BỘ CHIA GAS ỐNG ĐỒNG HITACHI

   Hitachi SWD-E-52S3, SWD-E-102SE1, SWD-E-102S5, SWD-E-152S
     SWD-E-162S3, SWD-E-242S, SWD-E-202S3, SWD-E-302S
   Hitachi 410A SWD-102SN, SWD-162SN, SWD-242SN, SWD-302SN

 • Bộ Chia Ga Ống Đồng TOSHIBA

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:

   BỘ CHIA GAS ỐNG ĐỒNG TOSHIBA

   Model
   SWD-RBM-BY53E
   SWD-RBM-BY103E
   SWD-RBM-BY203E
   SWD-RBM-BY303E
   SWD-RBM-BY13E

 • Bộ Chia Ga Ống Đồng HAIER

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:

   BỘ CHIA GAS ỐNG ĐỒNG HAIER

   Dạng 1

   Haier 410A SWD-MRV-FQG-B120, SWD-MRV-FQG-B180, SWD-MRV-FQG-B370
       SWD-MRV-FQG-B700, SWD-MRV-FQG-B1100, SWD-MRV-FQG-B1460
   Haier 410A   SWD-MRV-HZG-20/A, SWD-MRV-HZG-30/A, SWD-MRV-HZG-40/A

   Dạng 2:

   Haier 410A (new) SWD-FQG-B335A, SWD-FQG-B506A, SWD-FQG-B730A, SWD-FQG-B1350A
   Haier 410A SWD-MRV-HZG-20/A, SWD-MRV-HZG-30/A, SWD-MRV-HZG-40/A

    

    

 • Bộ Chia Ga Ống Đồng VRV DAIKIN

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:

   Daikin SWD-DJ-11T, SWD-DJ-37T, SWD-DJ-40T, SWD-DJ-75T, SWD-DJ-90T, SWD-DJ-135T
   Daikin 410A SWD-DJX-22T, SWD-DJX-33T, SWD-DJX-72T, SWD-DJX-73T, SWD-DJX-73TP, SWD-DJX-C90, SWD-DJX-C135
 • Khủy Nối 90 Độ Bằng Đồng

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
 • Khủy Nối 90 Độ Bằng Đồng Bán Kính Dài

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
 • Khủy Nối 45 Độ Bằng Đồng

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
 • Khớp Nối Giảm Bằng Đồng

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
 • Khớp Nối Bằng Đồng

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
 • Bộ Nối Giảm Chữ T Bằng Đồng

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
 • Cổ Uốn Cong Chữ U Bằng Đồng

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: