CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH GIA NGUYỄN

Văn phòng

TUYỂN DỤNG THÁNG 08/ 2020: IT SALE WEB + MARKETING TRUYỀN THÔNG ( NAM /NỮ)
TUYỂN DỤNG THÁNG 08/ 2020: SALE ( NAM /NỮ)
TUYỂN DỤNG THÁNG 04/ 2020: KỸ SƯ ĐHKK (QS-: 01) NAM / NỮ
TUYỂN DỤNG THÁNG 04/ 2020: TÀI XẾ LÁI XE 01 NAM ( DR: 01)
TUYỂN DỤNG THÁNG 03/ 2020: HÀNH CHÍNH -NHÂN SỰ 01 NỮ ( HR: 01)
TUYỂN DỤNG ĐẦU NĂM 2020: NHÂN VIÊN KINH DOANH ( SALER : 02)
TUYỂN DỤNG CHO NĂM 2019: TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN ( SL 01),NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH -NHÂN SỰ (02) GẤP
TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2018: TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN ( SL 01)
TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2018 : Thợ ,Phụ điện lạnh, Nhân Viên Hành Chính -Nhân Sự,Trưởng Phòng Kế Toán, Kĩ Sư Điện Lạnh
Tuyển dụng tháng 08/2018 : Kế toán tổng hợp, Kĩ Sư HVAC - QS,Sale Project làm việc tại Vũng Tàu

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG

Hotline Liên hệ ngay Facebook Youtube