Trúng thầu : Gói thầu cung cấp thiết bị HVAC cho dự án đóng mới tàu PTSC

Trúng thầu : Gói thầu cung cấp thiết bị HVAC cho dự án đóng mới tàu PTSC

 

Cung cấp vật tư thiết bị hệ thống HVAC 

Chuỗi tàu PTSC 
Địa chỉ Vũng Tàu, Đông Xuyên Port
Loại Máy Hệ thống  HVAC + vật tư thiết bị lạnh cho tàu biển.
Hãng Sản Xuất  A60 , Mill Cer...
Tổng công suất  
Quy mô Chuỗi tàu H1071-H.....
Ngày Đăng 2018-06-29

- Địa điểm: Vũng Tàu

  • Chủ đầu tư: PTSC
  • Tổng thầu  SMV

- Đơn vị trúng thầu hạng mục cung cấp HVAC: Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn-Nhà Thầu Cơ Điện Lạnh Vũng Tàu

- Nội dung công việc: cung cấp  ống gió , thiết bị hệ thống  HVAC ,vật tư điện lạnh,quạt gió  cho dự án tàu PTSC

- Quy mô dự án: Tàu Biển