CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH GIA NGUYỄN

Tin đấu thầu

Trúng Thầu: Dự án Viện Bảo Tàng Tp. Vũng Tàu
Trúng thầu : Cung cấp Vật Tư Hệ Thống Ống Gió cho Tàu H397
Trúng Thầu Tàu 94m High Speed Austal :Cung Cấp Máy Lạnh cho Tàu Biển
Nhà Máy Focus Lighting
 Tàu H1066 -Cung cấp ,lắp đặt hệ thống HVAC
 Tàu H1065 - Cung cấp, lắp đặt hệ thống HVAC
 Tàu H1067-Cung cấp, lắp đặt hệ thống HVAC
 Tàu H1072 -Cung cấp, lắp đặt hệ thống HVAC
Tàu H1070 -Cung cấp lắp đặt hệ thống HVAC
Tàu 5 sao Docksen H387-H388: Cung cấp thi công hệ thống HVAC
 Biệt Thự Đồi Ngọc Tước -Trúng thầu: Cung cấp thi công hệ HVAC
 Khách Sạn Công Đoàn -Tp. Vũng Tàu

    ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG