Mặt bằng dự án Nhà Hàng Hương Biển
Mặt bằng dự án Nhà Hàng Hương Biển

Lắp đặt hệ thống kho lạnh cho nhà hàng Hương Biển

Lắp đặt hệ thống máy lạnh tại dự án

T&C, hướng dẫn vận hành hệ thống, bàn giao dự án