Hình ảnh hoàn thành tại xưởng Gia Nguyễn
Hình ảnh hoàn thành tại xưởng Gia Nguyễn
Hình ảnh hoàn thành tại xưởng Gia Nguyễn
Tủ PLC điều khiển
Tủ PLC điều khiển
AHU cho tàu biển
Tủ PLC điều khiển