Gia Nguyễn Gia Nguyễn Refrigeration Engineering Co., Ltd - Nhà thầu chuyên nghiệp về điều hòa không khí, thông gió

Hotline:0979.007.003

Email: info@gnair.vn

Thứ Hai - Thứ Sáu ( 7.30 - 17.00 )

Thứ Bảy ( 7.30 - 11.30 )

Máy lạnh treo tường Casper 12000 btu 1 chiều Inverter QC-12IS36 (New)

6.400.000đ
 • Dải điện áp rộng 130V – 264V
 • Dễ chịu với sai số nhiệt độ +-0.1 độ C
 • Dàn nóng bằng đồng bền bỉ
 • Health Air – luồng khí thổi thông minh
Lượt xem: 175
 • Thông tin sản phẩm
 • Thông số kỹ thuật
Sản phẩm cùng loại

Máy lạnh treo tường Casper 9000 btu 1 chiều SC-24FS33

Máy lạnh treo tường Casper 9000 btu 1 chiều SC-24FS33

 • Dải điện áp rộng 130V – 264V
 • Dễ chịu với sai số nhiệt độ +-0.1 độ C
 • Dàn nóng bằng đồng bền bỉ
 • Health Air – luồng khí thổi thông minh

Giá: 11.600.000đ

Máy lạnh treo tường Casper 9000 btu 1 chiều SC-18FS32

Máy lạnh treo tường Casper 9000 btu 1 chiều SC-18FS32

 • Dải điện áp rộng 130V – 264V
 • Dễ chịu với sai số nhiệt độ +-0.1 độ C
 • Dàn nóng bằng đồng bền bỉ
 • Health Air – luồng khí thổi thông minh

Giá: 8.500.000đ

Máy lạnh treo tường Casper 9000 btu 1 chiều SC-12FS33

Máy lạnh treo tường Casper 9000 btu 1 chiều SC-12FS33

 • Dải điện áp rộng 130V – 264V
 • Dễ chịu với sai số nhiệt độ +-0.1 độ C
 • Dàn nóng bằng đồng bền bỉ
 • Health Air – luồng khí thổi thông minh

Giá: 5.350.000đ

Máy lạnh treo tường Casper 9000 btu 1 chiều SC-09FS33

Máy lạnh treo tường Casper 9000 btu 1 chiều SC-09FS33

 • Dải điện áp rộng 130V – 264V
 • Dễ chịu với sai số nhiệt độ +-0.1 độ C
 • Dàn nóng bằng đồng bền bỉ
 • Health Air – luồng khí thổi thông minh

Giá: 4.350.000đ

Máy lạnh treo tường Casper 24000 btu 1 chiều Inverter GC-24IS35

Máy lạnh treo tường Casper 24000 btu 1 chiều Inverter GC-24IS35

 • Dải điện áp rộng 130V – 264V
 • Dễ chịu với sai số nhiệt độ +-0.1 độ C
 • Dàn nóng bằng đồng bền bỉ
 • Health Air – luồng khí thổi thông minh

Giá: 14.200.000đ

Máy lạnh treo tường Casper 24000 btu 1 chiều Inverter GC-24IS32

Máy lạnh treo tường Casper 24000 btu 1 chiều Inverter GC-24IS32

 • Dải điện áp rộng 130V – 264V
 • Dễ chịu với sai số nhiệt độ +-0.1 độ C
 • Dàn nóng bằng đồng bền bỉ
 • Health Air – luồng khí thổi thông minh

Giá: 14.200.000đ

Máy lạnh treo tường Casper 24000 btu 1 chiều Inverter HC-24IA32

Máy lạnh treo tường Casper 24000 btu 1 chiều Inverter HC-24IA32

 • Dải điện áp rộng 130V – 264V
 • Dễ chịu với sai số nhiệt độ +-0.1 độ C
 • Dàn nóng bằng đồng bền bỉ
 • Health Air – luồng khí thổi thông minh

Giá: 14.200.000đ

Máy lạnh treo tường Casper 18000 btu 1 chiều Inverter GC-18IS33

Máy lạnh treo tường Casper 18000 btu 1 chiều Inverter GC-18IS33

 • Dải điện áp rộng 130V – 264V
 • Dễ chịu với sai số nhiệt độ +-0.1 độ C
 • Dàn nóng bằng đồng bền bỉ
 • Health Air – luồng khí thổi thông minh

Giá: 11.200.000đ

Máy lạnh treo tường Casper 18000 btu 1 chiều Inverter HC-18IA32

Máy lạnh treo tường Casper 18000 btu 1 chiều Inverter HC-18IA32

 • Dải điện áp rộng 130V – 264V
 • Dễ chịu với sai số nhiệt độ +-0.1 độ C
 • Dàn nóng bằng đồng bền bỉ
 • Health Air – luồng khí thổi thông minh

Giá: 11.200.000đ

Máy lạnh treo tường Casper 18000 btu 1 chiều Inverter MC-18IS33

Máy lạnh treo tường Casper 18000 btu 1 chiều Inverter MC-18IS33

 • Dải điện áp rộng 130V – 264V
 • Dễ chịu với sai số nhiệt độ +-0.1 độ C
 • Dàn nóng bằng đồng bền bỉ
 • Health Air – luồng khí thổi thông minh

Giá: 11.200.000đ

Máy lạnh treo tường Casper 12000 btu 1 chiều Inverter GC-12IS35

Máy lạnh treo tường Casper 12000 btu 1 chiều Inverter GC-12IS35

 • Dải điện áp rộng 130V – 264V
 • Dễ chịu với sai số nhiệt độ +-0.1 độ C
 • Dàn nóng bằng đồng bền bỉ
 • Health Air – luồng khí thổi thông minh

Giá: 6.200.000đ

Máy lạnh treo tường Casper 12000 btu 1 chiều Inverter TC-12IS36 (New)

Máy lạnh treo tường Casper 12000 btu 1 chiều Inverter TC-12IS36 (New)

 • Dải điện áp rộng 130V – 264V
 • Dễ chịu với sai số nhiệt độ +-0.1 độ C
 • Dàn nóng bằng đồng bền bỉ
 • Health Air – luồng khí thổi thông minh

Giá: 5.800.000đ

Máy lạnh treo tường Casper 9000 btu 1 chiều Inverter QC-09IS36 (New)

Máy lạnh treo tường Casper 9000 btu 1 chiều Inverter QC-09IS36 (New)

 • Dải điện áp rộng 130V – 264V
 • Dễ chịu với sai số nhiệt độ +-0.1 độ C
 • Dàn nóng bằng đồng bền bỉ
 • Health Air – luồng khí thổi thông minh

Giá: 5.400.000đ

Máy lạnh treo tường Casper 9000 btu 1 chiều Inverter GC-09IS35

Máy lạnh treo tường Casper 9000 btu 1 chiều Inverter GC-09IS35

 • Dải điện áp rộng 130V – 264V
 • Dễ chịu với sai số nhiệt độ +-0.1 độ C
 • Dàn nóng bằng đồng bền bỉ
 • Health Air – luồng khí thổi thông minh

Giá: 5.200.000đ

Máy lạnh treo tường Casper 9000 btu 1 chiều Inverter TC-09IS35

Máy lạnh treo tường Casper 9000 btu 1 chiều Inverter TC-09IS35

 • Dải điện áp rộng 130V – 264V
 • Dễ chịu với sai số nhiệt độ +-0.1 độ C
 • Dàn nóng bằng đồng bền bỉ
 • Health Air – luồng khí thổi thông minh

Giá: 4.850.000đ

Máy lạnh treo tường Casper 9000 btu 1 chiều Inverter TC-09IS36 (New)

Máy lạnh treo tường Casper 9000 btu 1 chiều Inverter TC-09IS36 (New)

 • Dải điện áp rộng 130V – 264V
 • Dễ chịu với sai số nhiệt độ +-0.1 độ C
 • Dàn nóng bằng đồng bền bỉ
 • Health Air – luồng khí thổi thông minh

Giá: 4.650.000đ

0
Zalo
Hotline