Máy lạnh, điều hòa áp trần

 • MÁY LẠNH ÁP TRẦN SKYAIR THỔI ĐA HƯỚNG R410A 13000BTU/H

  15,606,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Daikin
   Công Nghệ SkyAir Áp Trần Không Inventer
   Sản Xuất Tại Thái Lan
   Công Suất 13000 HP(BTU)
 • MÁY LẠNH ÁP TRẦN SKYAIR THỔI ĐA HƯỚNG R410A 18000BTU/H

  19,694,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Daikin
   Công Nghệ SkyAir Áp Trần Không Inventer
   Sản Xuất Tại Thái Lan
   Công Suất 18000 HP(BTU)
 • MÁY LẠNH ÁP TRẦN SKYAIR THỔI ĐA HƯỚNG R410A 21000BTU/H

  23,859,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Daikin
   Công Nghệ SkyAir Áp Trần Không Inventer
   Sản Xuất Tại Thái Lan
   Công Suất 21000 HP(BTU)
 • MÁY LẠNH ÁP TRẦN SKYAIR THỔI ĐA HƯỚNG R410A 26000BTU/H

  27,034,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:

   Daikin SkyAir là lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các cửa hàng và văn phòng. Nhờ vào nhiều ưu điểm, sản phẩm SkyAir nổi danh trên toàn thế giới được tin dùng ở bất cứ nơi nào sản phẩm được sử dụng.

   Hãng Sản Xuất Daikin
   Công Nghệ SkyAir Áp Trần Không Inventer
   Sản Xuất Tại Thái Lan
   Công Suất 26000 HP(BTU)

   Một bộ điều hòa không khí áp trần SkyAir thổi đa hướng 26000btu (FHNQ26MV1/RNQ26MV1+BRC1NU61) bao gồm:

   Thiết bị Model Xuất xứ
   Dàn nóng FHNQ26MV1 Thái Lan
   Dàn lạnh RNQ26MV1 Thái Lan
   Điều khiển dây BRC1NU61 Thái Lan
 • MÁY LẠNH ÁP TRẦN SKYAIR THỔI ĐA HƯỚNG R410A 26000BTU/H

  27,034,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:

   Một bộ điều hòa không khí áp trần SkyAir thổi đa hướng 26000btu (FHNQ26MV1/RNQ26MY1+BRC1NU61) bao gồm 

   Thiết bị Model Xuất xứ
   Dàn nóng FHNQ26MV1 Thái Lan
   Dàn lạnh RNQ26MY1 Thái Lan
   Điều khiển dây BRC1NU61 Thái Lan
 • MÁY LẠNH ÁP TRẦN SKYAIR THỔI ĐA HƯỚNG R410A 30000BTU/H

  27,172,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Daikin
   Công Nghệ SkyAir Áp Trần Không Inventer
   Sản Xuất Tại Thái Lan
   Công Suất 30000 HP(BTU)
 • MÁY LẠNH ÁP TRẦN SKYAIR THỔI ĐA HƯỚNG R410A 30000BTU/H

  27,172,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Daikin
   Công Nghệ SkyAir Áp Trần Không Inventer
   Sản Xuất Tại Thái Lan
   Công Suất 30000 HP(BTU)
 • MÁY LẠNH ÁP TRẦN SKYAIR THỔI ĐA HƯỚNG R410A 36000BTU/H

  31,028,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:

   Daikin SkyAir là lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các cửa hàng và văn phòng. Nhờ vào nhiều ưu điểm, sản phẩm SkyAir nổi danh trên toàn thế giới được tin dùng ở bất cứ nơi nào sản phẩm được sử dụng.

   Hãng Sản Xuất Daikin
   Công Nghệ SkyAir Áp Trần Không Inventer
   Sản Xuất Tại Thái Lan
   Công Suất 36000 HP(BTU)
 • MÁY LẠNH ÁP TRẦN SKYAIR THỔI ĐA HƯỚNG R410A 36000BTU/H

  31,028,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Daikin
   Công Nghệ SkyAir Áp Trần Không Inventer
   Sản Xuất Tại Thái Lan
   Công Suất 36000 HP(BTU)

   Daikin SkyAir là lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các cửa hàng và văn phòng. Nhờ vào nhiều ưu điểm, sản phẩm SkyAir nổi danh trên toàn thế giới được tin dùng ở bất cứ nơi nào sản phẩm được sử dụng.

 • MÁY LẠNH ÁP TRẦN SKYAIR THỔI ĐA HƯỚNG R410A 42000BTU/H

  34,069,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Daikin
   Công Nghệ SkyAir Áp Trần Không Inventer
   Sản Xuất Tại Thái Lan
   Công Suất 42000 HP(BTU)

   Daikin SkyAir là lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các cửa hàng và văn phòng. Nhờ vào nhiều ưu điểm, sản phẩm SkyAir nổi danh trên toàn thế giới được tin dùng ở bất cứ nơi nào sản phẩm được sử dụng.

    

 • MÁY LẠNH ÁP TRẦN SKYAIR THỔI ĐA HƯỚNG R410A 48000BTU/H

  37,047,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:

   Hãng Sản Xuất

   Daikin
   Công Nghệ SkyAir Áp Trần Không Inventer
   Sản Xuất Tại Thái Lan
   Công Suất 48000 HP(BTU)

   Daikin SkyAir là lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các cửa hàng và văn phòng. Nhờ vào nhiều ưu điểm, sản phẩm SkyAir nổi danh trên toàn thế giới được tin dùng ở bất cứ nơi nào sản phẩm được sử dụng

    

 • Máy lạnh áp trần, PU series R22, một chiều lạnh 16700btu

  20,698,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Daikin
   Công Nghệ Sky Air Áp Trần PU Series
   Sản Xuất Tại Thái Lan
   Công Suất 16700 HP(BTU)