Gia Nguyễn Gia Nguyễn Refrigeration Engineering Co., Ltd - Nhà thầu chuyên nghiệp về điều hòa không khí, thông gió

Hotline:0979.007.003

Email: info@gnair.vn

Thứ Hai - Thứ Sáu ( 7.30 - 17.00 )

Thứ Bảy ( 7.30 - 11.30 )

Giàn khoan BK 19 -Vietxopetro

Ngày đăng: 10/01/2022 10:58 AM

  • Tên dự án : Nhà Giàn BK 19
  • Địa chỉ: Vũng Tàu, Việt Nam
  • Loại dự án: Tàu biển, giàn khoan
  • Quy mô dự án: Nhà Giàn
  • Khách Hàng/Đối Tác:  
  • Nội Dung Công Việc:  Cung cấp vật tư  thiết bị hệ thống thông gió cho giàn khoan.
  • Thời gian triển khai: Tháng 9 /2021
  • Thời gian hoàn thành: Tháng 12 / 2021
  • Ngày Đăng: 2021.12.31

 

 

 

Hình ảnh Giàn khoan BK 19 -Vietxopetro
0
Zalo
Hotline