CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH GIA NGUYỄN

Dự án Tàu Biển, Giàn Khoan

Tàu Hull 397 (Vessel)
 Tàu H1066 -Cung cấp ,lắp đặt hệ thống HVAC
 Tàu H1065 - Cung cấp, lắp đặt hệ thống HVAC
 Tàu H1067-Cung cấp, lắp đặt hệ thống HVAC
 Tàu H1072 -Cung cấp, lắp đặt hệ thống HVAC
Tàu H1070 -Cung cấp lắp đặt hệ thống HVAC
Tàu 5 sao Docksen H387-H388: Cung cấp thi công hệ thống HVAC
Lô Tàu Dịch Vụ + Lai Dắt PTSC Thanh Hóa: Cung cấp thiết bị HVAC
 Tàu H765 (Pentland)  : Cung cấp thiết bị HVAC
 Tàu H1071-Cung cấp thiết bị hệ thống HVAC
Tàu H888-Cung cấp thi công hệ thống HVAC
Giàn Khoan Thiên Ưng

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG

Hotline Liên hệ ngay Facebook Youtube