Điều hòa nối ống gió

 • Máy lạnh Sky Air Nối ống gió R410A một chiều lạnh 9200btu

  13,312,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:

   Daikin SkyAir là lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các cửa hàng và văn phòng. Nhờ vào nhiều ưu điểm, sản phẩm SkyAir nổi danh trên toàn thế giới được tin dùng ở bất cứ nơi nào sản phẩm được sử dụng.

   Một bộ điều hòa không khíDaikin - Sky Air Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp không Inverter R410A một chiều lạnh 9200btu (FDBNQ09MV1/RNQ09MV1+BRC1C61) bao gồm:

   Thiết bị Model Xuất xứ
   Dàn lạnh FDBNQ09MV1 Thái Lan
   Dàn nóng RNQ09MV1 Thái Lan
   Điều khiển dây BRC1C61 Nhật Bản
 • Máy lạnh Sky Air Nối ống gió R410A một chiều lạnh 13000btu

  15,671,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:

   Daikin SkyAir là lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các cửa hàng và văn phòng. Nhờ vào nhiều ưu điểm, sản phẩm SkyAir nổi danh trên toàn thế giới được tin dùng ở bất cứ nơi nào sản phẩm được sử dụng.

    Một bộ điều hòa không khíDaikin - Sky Air Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp không Inverter R410A một chiều lạnh 13000btu (FDBNQ13MV1/RNQ13MV1+BRC1C61) bao gồm:

   Thiết bị Model Xuất xứ
   Dàn lạnh FDBNQ13MV1 Thái Lan
   Dàn nóng RNQ13MV1 Thái Lan
   Điều khiển dây BRC1C61 Nhật Bản
 • Máy lạnh Sky Air Nối ống gió R410A một chiều lạnh 17700btu

  19,766,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:

   Daikin SkyAir là lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các cửa hàng và văn phòng. Nhờ vào nhiều ưu điểm, sản phẩm SkyAir nổi danh trên toàn thế giới được tin dùng ở bất cứ nơi nào sản phẩm được sử dụng.

    Một bộ điều hòa không khíDaikin - Sky Air Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp không Inverter R410A một chiều lạnh 17700btu (FDBNQ18MV1/RNQ18MV1+BRC1C61) bao gồm:

   Thiết bị Model Xuất xứ
   Dàn lạnh FDBNQ18MV1 Thái Lan
   Dàn nóng RNQ18MV1 Thái Lan
   Điều khiển dây BRC1C61 Nhật Bản
 • Máy lạnh Sky Air Nối ống gió R410A một chiều lạnh 21000btu

  23,859,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:

   Daikin SkyAir là lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các cửa hàng và văn phòng. Nhờ vào nhiều ưu điểm, sản phẩm SkyAir nổi danh trên toàn thế giới được tin dùng ở bất cứ nơi nào sản phẩm được sử dụng.

   Một bộ điều hòa không khíDaikin - Sky Air Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp không Inverter R410A một chiều lạnh 21000btu (FDBNQ21MV1/RNQ21MV1+BRC1C61) bao gồm:

   Thiết bị Model Xuất xứ
   Dàn lạnh FDBNQ21MV1 Thái Lan
   Dàn nóng RNQ21MV1 Thái Lan
   Điều khiển dây BRC1C61 Nhật Bản
 • Máy lạnh Sky Air Nối ống gió R410A một chiều lạnh 26000btu

  26,189,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:

   Daikin SkyAir là lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các cửa hàng và văn phòng. Nhờ vào nhiều ưu điểm, sản phẩm SkyAir nổi danh trên toàn thế giới được tin dùng ở bất cứ nơi nào sản phẩm được sử dụng.

    Một bộ điều hòa không khíDaikin - Sky Air Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp không Inverter R410A một chiều lạnh 26000btu (FDBNQ26MV1/RNQ26MV1+BRC1C61) bao gồm:

   Thiết bị Model Xuất xứ
   Dàn lạnh FDBNQ26MV1 Thái Lan
   Dàn nóng RNQ26MV1 Thái Lan
   Điều khiển dây BRC1C61 Nhật Bản
 • Máy lạnh Sky Air Nối ống gió R410A một chiều lạnh 26000btu

  26,189,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:

   Daikin SkyAir là lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các cửa hàng và văn phòng. Nhờ vào nhiều ưu điểm, sản phẩm SkyAir nổi danh trên toàn thế giới được tin dùng ở bất cứ nơi nào sản phẩm được sử dụng.

   Một bộ điều hòa không khíDaikin - Sky Air Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp không Inverter R410A một chiều lạnh 26000btu (FDBNQ26MV1/RNQ26MY1+BRC1C61) bao gồm:

   Thiết bị Model Xuất xứ
   Dàn lạnh FDBNQ26MV1 Thái Lan
   Dàn nóng RNQ26MY1 Thái Lan
   Điều khiển dây BRC1C61 Nhật Bản
 • Máy lạnh Sky Air Nối ống gió R410A áp xuất tĩnh trung bình 26000btu

  28,485,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:

    Daikin SkyAir là lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các cửa hàng và văn phòng. Nhờ vào nhiều ưu điểm, sản phẩm SkyAir nổi danh trên toàn thế giới được tin dùng ở bất cứ nơi nào sản phẩm được sử dụng.

    Một bộ điều hòa không khíDaikin - Sky Air Nối ống gió Áp suất tĩnh trung bình không Inverter R410A một chiều lạnh 26000btu (FDMNQ26MV1/RNQ26MV1+BRC1C61) bao gồm:

   Thiết bị Model Xuất xứ
   Dàn lạnh FDMNQ26MV1 Thái Lan
   Dàn nóng RNQ26MV1 Thái Lan
   Điều khiển dây BRC1C61 Nhật Bản
 • Máy lạnh Sky Air Nối ống gió R410A áp xuất tĩnh trung bình 26000btu

  28,485,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:

   Daikin SkyAir là lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các cửa hàng và văn phòng. Nhờ vào nhiều ưu điểm, sản phẩm SkyAir nổi danh trên toàn thế giới được tin dùng ở bất cứ nơi nào sản phẩm được sử dụng.

    Một bộ điều hòa không khíDaikin - Sky Air Nối ống gió Áp suất tĩnh trung bình không Inverter R410A một chiều lạnh 26000btu (FDMNQ26MV1/RNQ26MY1+BRC1C61) bao gồm:

   Thiết bị Model Xuất xứ
   Dàn lạnh FDMNQ26MV1 Thái Lan
   Dàn nóng RNQ26MY1 Thái Lan
   Điều khiển dây BRC1C61 Nhật Bản
 • Máy lạnh Sky Air Nối ống gió R410A áp xuất tĩnh trung bình 30000btu

  29,440,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:

   Daikin SkyAir là lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các cửa hàng và văn phòng. Nhờ vào nhiều ưu điểm, sản phẩm SkyAir nổi danh trên toàn thế giới được tin dùng ở bất cứ nơi nào sản phẩm được sử dụng.

    Một bộ điều hòa không khíDaikin - Sky Air Nối ống gió Áp suất tĩnh trung bình không Inverter R410A một chiều lạnh 30000btu (FDMNQ30MV1/RNQ30MV1+BRC1C61) bao gồm:

   Thiết bị Model Xuất xứ
   Dàn lạnh FDMNQ30MV1 Thái Lan
   Dàn nóng RNQ30MV1 Thái Lan
   Điều khiển dây BRC1C61 Nhật Bản
 • Máy lạnh Sky Air Nối ống gió R410A áp xuất tĩnh trung bình 30000btu

  29,440,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:

   Daikin SkyAir là lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các cửa hàng và văn phòng. Nhờ vào nhiều ưu điểm, sản phẩm SkyAir nổi danh trên toàn thế giới được tin dùng ở bất cứ nơi nào sản phẩm được sử dụng.

    Một bộ điều hòa không khíDaikin - Sky Air Nối ống gió Áp suất tĩnh trung bình không Inverter R410A một chiều lạnh 30000btu (FDMNQ30MV1/RNQ30MY1+BRC1C61) bao gồm:

   Thiết bị Model Xuất xứ
   Dàn lạnh FDMNQ30MV1 Thái Lan
   Dàn nóng RNQ30MY1 Thái Lan
   Điều khiển dây BRC1C61 Nhật Bản
 • Máy lạnh Sky Air Nối ống gió R410A áp xuất tĩnh trung bình 36000btu

  33,794,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:

   Daikin SkyAir là lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các cửa hàng và văn phòng. Nhờ vào nhiều ưu điểm, sản phẩm SkyAir nổi danh trên toàn thế giới được tin dùng ở bất cứ nơi nào sản phẩm được sử dụng.

   Một bộ điều hòa không khíDaikin - Sky Air Nối ống gió Áp suất tĩnh trung bình không Inverter R410A một chiều lạnh 36000btu (FDMNQ36MV1/RNQ36MV1+BRC1C61) bao gồm:

   Thiết bị Model Xuất xứ
   Dàn lạnh FDMNQ36MV1 Thái Lan
   Dàn nóng RNQ36MV1 Thái Lan
   Điều khiển dây BRC1C61 Nhật Bản
 • Máy lạnh Sky Air Nối ống gió R410A áp xuất tĩnh trung bình 36000btu

  33,794,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:

   Daikin SkyAir là lựa chọn đúng đắn nhằm mang lại không gian điều hòa chất lượng cao cho các cửa hàng và văn phòng. Nhờ vào nhiều ưu điểm, sản phẩm SkyAir nổi danh trên toàn thế giới được tin dùng ở bất cứ nơi nào sản phẩm được sử dụng.

    Một bộ điều hòa không khíDaikin - Sky Air Nối ống gió Áp suất tĩnh trung bình không Inverter R410A một chiều lạnh 36000btu (FDMNQ36MV1/RNQ36MY1+BRC1C61) bao gồm:

   Thiết bị Model Xuất xứ
   Dàn lạnh FDMNQ36MY1 Thái Lan
   Dàn nóng RNQ36MV1 Thái Lan
   Điều khiển dây BRC1C61 Nhật Bản