CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH GIA NGUYỄN

Cơ cấu tổ chức

Mô hình tổ chức của Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn được tối ưu hóa ,vận hành hiệu quả với 4 Phòng ban chức năng chính như sau:

1.Kinh Doanh : Đấu thầu, Kinh doanh(Sale),Truyền Thông, Chăm sóc khách hàng

2.Kỹ Thuật : Thiết kế, QA/QS/QC, Thi công, Bảo hành

3.Kế Toán : Tài chính,Kế Toán Thu Mua, Kho-Giao nhận hàng hóa, Thuế

4.Nhân sự.

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG

Hotline Liên hệ ngay Facebook Youtube