Tuyển Dụng Đầu Năm 2018

Tuyển dụng thường xuyên liên tục các vị trí : Kĩ Sư Điện Lạnh, Thợ Điện Lạnh, Quản Lí Thi Công

  • 21/02/2018