Tuyển dụng tháng 08/2018 : Kế toán tổng hợp, Kĩ Sư HVAC - QS,Sale Project làm việc tại Vũng Tàu

Tuyển dụng tháng 08/2018 : Kế toán tổng hợp, Kĩ Sư HVAC - QS,Sale Project làm việc tại Vũng Tàu

  • 19/07/2018
Tuyển Dụng Đầu Năm 2018

Tuyển dụng thường xuyên liên tục các vị trí : Kĩ Sư Điện Lạnh, Thợ Điện Lạnh, Quản Lí Thi Công

  • 21/02/2018