Cooling plant

 • 13,200,000₫
  • code: DV3118TX
  • Brand:
  • Short description:
 • 13,200,000₫
  • code: DV3118TN
  • Brand:
  • Short description:
 • 13,200,000₫
  • code: DV3118TL
  • Brand:
  • Short description:
 • 22,100,000₫
  • code: DV3318ITX
  • Brand:
  • Short description:
 • 22,100,000₫
  • code: DV-3318ITN
  • Brand:
  • Short description:
 • 27,500,000₫
  • code: DV3125TX
  • Brand:
  • Short description:
 • 27,500,000₫
  • code: DV 3125TL
  • Brand:
  • Short description:
 • 29,800,000₫
  • code: DV-3130TX
  • Brand:
  • Short description:
 • 29,800,000₫
  • code: DV-3130TL
  • Brand:
  • Short description:
 • Contact
  • code: DV-3330ITX
  • Brand:
  • Short description:
 • Contact
  • code: DV-3218TL
  • Brand:
  • Short description:
 • Máy làm mát không khí nhà xưởng Inverter Nakami thổi xuống DV-3325ITX

  Contact
  • code: DV-3325ITX
  • Brand:
  • Short description:

   - Hãng sản xuất : Nakami
   - Công nghệ : Inverter Nhật Bản
   - Sản xuất tại : Việt Nam 
   - Công suất : 2200HP(BTU)