Central air conditioner

 • Máy Lạnh Trung Tâm DAIKIN VRV III

  Contact
  • code:
  • Brand:
  • Short description:

   Hãng Sản Xuất      Daikin

   Công Nghệ            Inverter/Ga R410A

   Sản Xuất Tại         Nhật Bản

   Công Suất            137399 HP(BTU)

 • Contact
  • code:
  • Brand:
  • Short description:
   Hãng Sản Xuất Daikin
   Công Nghệ Inverter/Ga R410A
   Sản Xuất Tại Nhật Bản
   Công Suất 0 HP(BTU)
 • Contact
  • code:
  • Brand:
  • Short description:
 • Contact
  • code:
  • Brand:
  • Short description:
 • Contact
  • code:
  • Brand:
  • Short description:
 • Contact
  • code:
  • Brand:
  • Short description:
 • Contact
  • code:
  • Brand:
  • Short description:
 • Contact
  • code:
  • Brand:
  • Short description:
 • Contact
  • code:
  • Brand:
  • Short description:
 • Contact
  • code:
  • Brand:
  • Short description:
 • Contact
  • code:
  • Brand:
  • Short description:
 • Contact
  • code:
  • Brand:
  • Short description: