Máy điều hòa treo tường

 • SKYWORTH 9000BTU 1 CHIỀU

  5,690,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Skyworth
   Công Nghệ Liên doanh
   Sản Xuất Tại Liên hệ ngay để nhận được giá tốt nhất
   Công Suất 9000 HP(BTU)
 • SKYWORTH 9000BTU 2 CHIỀU

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Skyworth
   Công Nghệ Liên doanh
   Sản Xuất Tại Liên doanh
   Công Suất 9000 HP(BTU)
 • SKYWORTH 12000BTU 1 CHIỀU

  7,190,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Skyworth
   Công Nghệ Liên doanh
   Sản Xuất Tại Liên hệ ngay để nhận được giá tốt nhất
   Công Suất 12000 HP(BTU)
 • SKYWORTH 18000BTU 1 CHIỀU

  10,790,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Skyworth
   Công Nghệ Liên doanh
   Sản Xuất Tại Liên hệ ngay để nhận được giá tốt nhất
   Công Suất 18000 HP(BTU)
 • SKYWORTH 24000BTU 1 CHIỀU

  14,290,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Skyworth
   Công Nghệ Liên doanh
   Sản Xuất Tại Liên hệ ngay để nhận được giá tốt nhất
   Công Suất 24000 HP(BTU)
 • SKYWORTH 12000BTU 2 CHIỀU

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Skyworth
   Công Nghệ Liên doanh
   Sản Xuất Tại  
   Công Suất 12000 HP(BTU)
 • SKYWORTH 18000BTU 2 CHIỀU

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Skyworth
   Công Nghệ Liên doanh
   Sản Xuất Tại  
   Công Suất 18000 HP(BTU)
 • SKYWORTH 24000BTU 2 CHIỀU

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Skyworth
   Công Nghệ Liên doanh
   Sản Xuất Tại  
   Công Suất 24000 HP(BTU)