Máy điều hòa thương mại

 • SKYWORTH 9000BTU 1 CHIỀU

  5,690,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Skyworth
   Công Nghệ Liên doanh
   Sản Xuất Tại Liên hệ ngay để nhận được giá tốt nhất
   Công Suất 9000 HP(BTU)
 • SKYWORTH 9000BTU 2 CHIỀU

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Skyworth
   Công Nghệ Liên doanh
   Sản Xuất Tại Liên doanh
   Công Suất 9000 HP(BTU)
 • SKYWORTH 12000BTU 1 CHIỀU

  7,190,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Skyworth
   Công Nghệ Liên doanh
   Sản Xuất Tại Liên hệ ngay để nhận được giá tốt nhất
   Công Suất 12000 HP(BTU)
 • SKYWORTH 18000BTU 1 CHIỀU

  10,790,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Skyworth
   Công Nghệ Liên doanh
   Sản Xuất Tại Liên hệ ngay để nhận được giá tốt nhất
   Công Suất 18000 HP(BTU)
 • SKYWORTH 24000BTU 1 CHIỀU

  14,290,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Skyworth
   Công Nghệ Liên doanh
   Sản Xuất Tại Liên hệ ngay để nhận được giá tốt nhất
   Công Suất 24000 HP(BTU)
 • SKYWORTH 12000BTU 2 CHIỀU

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Skyworth
   Công Nghệ Liên doanh
   Sản Xuất Tại  
   Công Suất 12000 HP(BTU)
 • SKYWORTH 18000BTU 2 CHIỀU

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Skyworth
   Công Nghệ Liên doanh
   Sản Xuất Tại  
   Công Suất 18000 HP(BTU)
 • SKYWORTH 24000BTU 2 CHIỀU

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Skyworth
   Công Nghệ Liên doanh
   Sản Xuất Tại  
   Công Suất 24000 HP(BTU)
 • Máy Làm Mát Di Động NAKAMI Lưu Lượng Gió 4500M3/H

  7,700,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Nakami
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Nakami
   Công Nghệ Nhật Bản
   Sản Xuất Tại Việt Nam
   Công Suất 0 HP(BTU)
 • Máy Làm Mát Di Động NAKAMI 100BTU

  8,690,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Nakami
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Nakami
   Công Nghệ Nhật Bản
   Sản Xuất Tại Việt Nam
   Công Suất 100 HP(BTU)
 • Máy Làm Mát Di Động NAKAMI 120BTU, Lưu Lượng Gió 4000M3/H

  7,150,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Nakami
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Nakami
   Công Nghệ Nhật Bản
   Sản Xuất Tại Việt Nam
   Công Suất 120 HP(BTU)
 • Máy Làm Mát Di Động NAKAMI 25BTU, Lưu Lượng Gió 2000M3/H

  6,000,000₫
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Nakami
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Nakami
   Công Nghệ Nhật Bản
   Sản Xuất Tại Việt Nam
   Công Suất 25 HP(BTU)