CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH GIA NGUYỄN

Dự án Tàu Biển, Giàn Khoan

Trúng thầu : Gói thầu cung cấp ,lắp đặt hệ thống HVAC dự án Tàu H1066
Trúng thầu : Gói thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống HVAC dự án Tàu H1065
Trúng thầu: Gói thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống HVAC dự án Tàu H1067
Trúng thầu: Gói thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống HVAC dự án Tàu H1072
Trúng thầu: Cung cấp thi công hệ HVAC tàu H1070- Dự án đóng mới chuỗi tàu PTSC
Trúng thầu: Cung cấp thi công hệ HVAC dự án tàu 5 sao Docksen H387 - H388
Trúng thầu : Gói thầu cung cấp thiết bị HVAC cho dự án đóng mới tàu PTSC
Trúng thầu : Gói thầu cung cấp thiết bị HVAC cho tàu H765
Kiểm tra bảo dưỡng tổng thể hệ thống HVAC Tàu H200
Cung cấp máy lạnh, hệ thống HVAC tàu H1071
Cung cấp và lắp đặt máy lạnh, hệ thống HVAC tàu H888
Giàn Khoan Thiên Ưng

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG