Điều hòa trung tâm VRV

 • Máy Lạnh Trung Tâm DAIKIN VRV III

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Daikin
  • Mô tả ngắn:

   Hãng Sản Xuất      Daikin

   Công Nghệ            Inverter/Ga R410A

   Sản Xuất Tại         Nhật Bản

   Công Suất            137399 HP(BTU)

 • Máy Lạnh Trung TâM VRV III-S

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Daikin
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Daikin
   Công Nghệ Inverter/Ga R410A
   Sản Xuất Tại Nhật Bản
   Công Suất 0 HP(BTU)
 • Máy Lạnh Trung Tâm VRV-WIII

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Đại Việt
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Đại Việt
   Công Nghệ Inverter/Ga R22
   Sản Xuất Tại Nhật Bản
   Công Suất 0 HP(BTU)
 • Máy Lạnh Trung Tâm DAIKIN VRV IV

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Daikin
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Daikin
   Công Nghệ Inverter/Ga R410A
   Sản Xuất Tại Thái Lan
   Công Suất 0 HP(BTU)
 • Máy Lạnh Trung Tâm VRV IV

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Daikin
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Daikin
   Công Nghệ Non- Inverter/GA R410A
   Sản Xuất Tại Nhật Bản
   Công Suất 0 HP(BTU)
 • MÁY LẠNH TRUNG TÂM VRV II-S

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Daikin
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Daikin
   Công Nghệ Inverter/Ga R410A
   Sản Xuất Tại Nhật Bản
   Công Suất 0 HP(BTU)
 • Máy Lạnh Trung Tâm VRV II

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Daikin
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Daikin
   Công Nghệ Inverter/Ga R410A
   Sản Xuất Tại Nhật Bản
   Công Suất 0 HP(BTU)
 • Máy Lạnh Trung TâM VR III SINGLE

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Daikin
  • Mô tả ngắn:
   Hãng Sản Xuất Daikin
   Công Nghệ Inverter/Ga R410A
   Sản Xuất Tại Nhật Bản
   Công Suất 0 HP(BTU)
 • Máy lạnh trung tâm VR III SINGLE

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Daikin
  • Mô tả ngắn:

   - Hãng sản xuất : Daikin
   - Công nghệ : Inverter/Ga R410A
   - Sản xuất tại : Nhật Bản

 • Máy lạnh trung tâm VRV II

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: Daikin
  • Mô tả ngắn:

   - Hãng sản xuất : Daikin
   - Công nghệ : Inverter/Ga R410A
   - Sản xuất tại : Nhật Bản

 • Máy lạnh trung tâm VRV II-S

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: VRV II-S
  • Thương hiệu: Daikin
  • Mô tả ngắn:

   - Hãng sản xuất : Daikin
   - Công nghệ : Inverter/Ga R410A
   - Sản xuất tại : Nhật Bản

 • Máy lạnh trung tâm VRV IV

  Liên hệ
  • Mã sản phẩm: VRV IV
  • Thương hiệu: Daikin
  • Mô tả ngắn:

   - Hãng sản xuất : Daikin
   - Công nghệ : Inverter/Ga R410A
   - Sản xuất tại : Nhật Bản