Dự án
Xưởng Luyện Thép

Xưởng Luyện Thép

Địa chỉ
: Formosa Ha Tinh
Loại Máy
: Bông khoáng cách nhiệt
Hãng Sản Xuất
: Dragon Rockwool
Tổng Công Suất
:
Quy mô
:
Ngày Đăng
: 2016-11-06