CHUNG CƯ HODECO VŨNG TAU ( BÌNH GIÃ RESINDENT)

CHUNG CƯ HODECO VŨNG TAU ( BÌNH GIÃ RESINDENT)
Địa chỉ Bình Giã, Vũng Tàu
Loại Máy Hệ thống ống gió
Hãng Sản Xuất  
  Tạo Áp + Tầng Hầm
Quy mô 22 Tầng
Ngày Đăng 2017-10-13